ЦАХИЛГААН ҮҮСГЭГЧ ГЕНЕРАТОР/Generator set/

Загвар Хөдөлгүүр /1500rpm/Нөөцийн хүчин чадалҮндсэн хүчин чадал
EDG-60EDB5865kVA/52kW60kVA/48kW
EDG-85ED114694kVA/75kW85kVA/68kW
EDG-130ED1146T125kVA/100kW114kVA/91kW
EDG-170EP086TI181kVA/145kW163kVA/130kW
EDG-200EP086TI220kVA/175kW200kVA/160kW
EDG-275EP126TI303kVA/242kW275kVA/220kW
EDG-300EP126TI-2325kVA/260kW294kVA/220kW
EDG-330EP158LE-2350kVA/280kW319kVA/255kW
EDG-360EP158LE-1400kVA/320kW363kVA/290kW
EDG-400EP158LE440kVA/352kW400kVA/320kW
Загвар Хөдөлгүүр
/1500rpm
/
Нөөцийн хүчин
чадал
Үндсэн хүчин
чадал
EDG-420EP158LE-S500kVA/400kW450kVA/360kW
EDG-450EP158FE500kVA/400kW450kVA/360kW
EDG-500EP180LE563kVA/450kW513kVA/410kW
EDG-510EP180FE563kVA/450kW512kVA/410KW
EDG-520EP180LE-S563kVA/450kW513kVA/410kW
EDG-610EP222LE660kVA/528kW600kVA/480kW
EDG-630EP222LE-S688kVA/550kW625kVA/500kW
EDG-650EP222-FE700kVA/560kW638kVA/510kW