ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ МАШИН/Dump Truck

Том нугасан холбоост өөрөө буулгагч ачааны машин нь уул уурхай болон  барилгын талбайд зайлшгүй шаарддагддаг техник юм. Манай компани одоогоор 2 төрлийн нугасан холбоост буулгагч машин худалдан борлууж байна. 

DТ90

DТ105