ДУГУЙТ ЭКСКАВАТОР/Wheel Excavator/

DX55W

  • Ажлын жин: 5.6 тонн  
  • Хөдөлгүүрийн чадал: 40.8 kW (54.7 HP) @2400 rpm  
  • Шанаганы багтаамж: 0.18 м3

DX210WA

  • Ажлын жин: 19.9 тонн  
  • Хөдөлгүүрийн чадал: 120 kW @2000 rpm  
  • Шанаганы багтаамж: 0.86 м3