Дугуйт Экскаватор /Wheel Excavator/

Doosan-ы өөрийн экскаваторт тохируулан оновчтой болгосон хүчирхэг хөдөлгүүрээр тоноглогдсон Doosan-ы экскаваторууд түлшний онцгой үр ашигтай бөгөөд бүтээмжийг баталгаатай дээшлүүлэх онцгой хүч, уян хатан чанартай.

Wheel excavator DX55W

Ажлын жин: 5.6 тонн (ойролцоогоор)
Хөдөлгүүрийн чадал: 40.8 kW (54.7 HP) @2,400 rpm
Хөдөлгүүр: Yanmar 4TNV98-E Tier-3
Шанаганы багтаамж: 0.18 м3
Урт сум: 3.0 м
Богино сум: 1.6 м

Wheel excavator DX210WA

Ажлын жин: 19.9 тонн (ойролцоогоор)
Хөдөлгүүрийн чадал: 120 kW @2000 rpm
Шанаганы багтаамж: 0.86м3, GP Bucket
Малтах өндөр: 9,73 м
Асгах өндөр: 7,02 м
Ухах гүн: 6,01м

<— Буцах