Цахилгаан үүсгэгч генератор /Generator set/

Загвар Хөдөлгүүр /1500rpm/ Нөөцийн хүчин чадал Үндсэн хүчин чадал
EDG-60E DB58 65kVA/52kW 60kVA/48kW
EDG-85E D1146 94kVA/75kW 85kVA/68kW
EDG-130E D1146T 125kVA/100kW 114kVA/91kW
EDG-170E P086TI 181kVA/145kW 163kVA/130kW
EDG-200E P086TI 220kVA/175kW 200kVA/160kW
EDG-275E P126TI 303kVA/242kW 275kVA/220kW
EDG-300E P126TI-2 325kVA/260kW 294kVA/220kW
EDG-330E P158LE-2 350kVA/280kW 319kVA/255kW
EDG-360E P158LE-1 400kVA/320kW 363kVA/290kW
EDG-400E P158LE 440kVA/352kW 400kVA/320kW
         
         
         
Загвар Хөдөлгүүр /1500rpm/ Нөөцийн хүчин чадал Үндсэн хүчин чадал
EDG-420E P158LE-S 500kVA/400kW 450kVA/360kW
EDG-450E P158FE 500kVA/400kW 450kVA/360kW
EDG-500E P180LE 563kVA/450kW 513kVA/410kW
EDG-510E P180FE 563kVA/450kW 512kVA/410KW
EDG-520E P180LE-S 563kVA/450kW 513kVA/410kW
EDG-610E P222LE 660kVA/528kW 600kVA/480kW
EDG-630E P222LE-S 688kVA/550kW 625kVA/500kW
EDG-650E P222-FE 700kVA/560kW 638kVA/510kW