Нугасан холбоост буулгагч

Том нугасан холбоост өөрөө буулгагч ачааны машин нь уул уурхай болон хүнд хэцүү барилгын талбайд зайлшгүй шаарддагддаг техник билээ. Манай компани одоогоор 2 төрлийн нугасан холбоост буулгагч машин худалдан борлууж байна. 

Articulated Dump Truck DA30

Articulated Dump Truck DA40

<— Буцах