Сэлбэг хангамж

Барилгын тоног төхөөрөмж нь ажиллах орчноос шалтгаалж тогтмол солих ёстой маш олон тооны эд анги байдаг. Түүнчлэн солих эд ангийн үзүүлэлт, чанар нь машины үйл ажиллагаанд ихээхэн нөлөө үзүүлэдэг.

DOOSAN-ы оригиналь эд анги нь DOOSAN брендийн үнэлэмжид дүйцэхүйц хамгийн өндөр түвшний үзүүлэлт болон чанарт хүрэхийн тулд *NPD ажиллагаа болон зохион бүтээх үе шатны сорилуудыг давах ёстой болдог.

DOOSAN өөрсдийн дотоод загвар зохион бүтээх болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар оригиналь эд анги бүтээдэг учир боломжийн үнэ санал болгодог.

    • Өрсөлдөхүйц үнэ
    • Сэлбэг захиалгын нэгдсэн систем
    • Сэргээн засварласан сэлбэгийн хангамж

1111-copy