Сэлбэг хангамж

Барилгын тоног төхөөрөмж нь ажиллах орчноос шалтгаалж тогтмол солих ёстой маш олон тооны эд анги байдаг. Түүнчлэн солих эд ангийн үзүүлэлт, чанар нь машины үйл ажиллагаанд ихээхэн нөлөө үзүүлэдэг. DOOSAN-ы оригиналь эд анги нь DOOSAN брендийн үнэлэмжид дүйцэхүйц хамгийн өндөр түвшний үзүүлэлт болон чанарт хүрэхийн тулд *NPD ажиллагаа болон зохион…