Цахилгаан үүсгэгч генератор /Generator set/

Загвар Хөдөлгүүр /1500rpm/ Нөөцийн хүчин чадал Үндсэн хүчин чадал EDG-60E DB58 65kVA/52kW 60kVA/48kW EDG-85E D1146 94kVA/75kW 85kVA/68kW EDG-130E D1146T 125kVA/100kW 114kVA/91kW EDG-170E P086TI 181kVA/145kW 163kVA/130kW EDG-200E P086TI 220kVA/175kW 200kVA/160kW EDG-275E P126TI 303kVA/242kW 275kVA/220kW EDG-300E P126TI-2 325kVA/260kW 294kVA/220kW EDG-330E P158LE-2 350kVA/280kW 319kVA/255kW EDG-360E P158LE-1 400kVA/320kW 363kVA/290kW EDG-400E P158LE 440kVA/352kW 400kVA/320kW  …