Дугуйт Экскаватор /Wheel Excavator/

Equipped with Doosan’s powerful engines Doosan -ы өөрийн экскаваторт тохируулан оновчтой болгосон хүчирхэг хөдөлгүүрээр тоноглогдсон Doosan-ы экскаваторууд түлшний онцгой үр ашигтай бөгөөд бүтээмжийг баталгаатай дээшлүүлэх онцгой хүч, уян хатан чанартай. Wheel excavator DX55W Wheel excavator DX140W Wheel excavator DX210W Wheel excavator Solar 180W Wheel excavator Solar 210W <— Буцах