Гинжит экскаватор /Crawler Excavator/

Equipped with Doosan’s powerful engines Doosan -ы өөрийн экскаваторт тохируулан оновчтой болгосон хүчирхэг хөдөлгүүрээр тоноглогдсон Doosan-ы экскаваторууд түлшний онцгой үр ашигтай бөгөөд бүтээмжийг баталгаатай дээшлүүлэх онцгой хүч, уян хатан чанартай.

Crawler Excavator DX 55

Crawler Excavator DX 80R

Crawler Excavator DX 140LCA

Crawler Excavator DX 225LCA

Crawler Excavator DX 300LCA

Crawler Excavator DX 340LCA

Crawler Excavator DX 500LCA

Crawler Excavator DX 700LCA

Crawler Excavator DX 520LCA

Crawler Excavator DX 800LC-5B

<— Буцах